Nõmme turuhoone taastamine

Galerii (29)
Objekti nimetus Arhitekt
Nõmme turuhoone Robert Nautus

Nõmme turuhoone taasaavamistseremooniaga saate tutvuda siin ning ehituspäevikuga allpool.

Ehituspäevik

1908. aastal,

peale pikka bürokraatliku protsessi, mida kroonis edu alles pärast heakorraseltsi aktiivset sekkumist, sai Nõmme oma tähtsaima ärikeskuse – turu.


1930. aastal

valmis arhitekt Robert Nautuse projekteeritud uus turuhoone ning algselt raudteejama läheduses asunud turg kolis tasapisi uue hoone lähedusse. Nõmme turuhoone oli Tallinnas unikaalne, sest see oli ainuke spetsiaalselt projekteeritud ja ehitatud puitkarkassiga turuhoone.


2007 aastal

keelas linnavalitsus kiirestiriknevate kaupadega kauplemise, seni kuni hoone ruumid ei viida vastavusse Euroopa hügieeninõuetega. Oma pika eluea jooksul ei olnud turuhoone kapitaalremonti näinud, mille tagajärjel kannatasid rängalt müügitingimused.


10. oktoobril 2009. aastal

avati turuhoone uuesti, mis oli muinsuskaitse nõuete kohaselt võimalikult originaalilähedaselt restaureeritud.


29. aprilli öösel 2010. aastal

hävines hoone tekkinud tulekahjus. Päästeameti esindaja sõnul kuulus turuhoone, kui täismahus puitkonstruktsioon-ehitis, küll madalaimasse võimalikku tuleohu klassi kuid vastas kõigiti ohutusnõuetele. Uurijatel ei õnnestunud põlengu tekkepõhjust kindlaks teha – tulekahjueksperdi hinnangul ei ole võimalik välistada tehnilist seadme riket, kellegi hooletust või kellegi tahtlikku tegevust tulekahju tekitamises.


10. mail 2010,

kuulutati välja riiklik hange Nõmme turuhoone taastamiseks, kuna laiaulatusliku tulekahju tagajärjel olid hoone puitkonstruktsioonid sedavõrd hävinenud, et enam ei olnud võimalik hoonet endisel kujul taastada .Uue hoone ehitamisel võeti aluseks restaureerimisprojekt, sest välisilme peab hoonel jääma samaks, siselahendused vaadati aga uuesti üle, et parandada soojustust ning muuta uus hoone tuleohutumaks. Hankes osalesid mitmed ehitusfirmad, sealhulgas Raketis Grupp OÜ, kelle projekti oli kirjutatud AEROC seinaplokid. Pole ime, et antud hanke võitis just see firma, sest otsustavaks osutusid just AEROC toodete head soojajuhtivuse ning tulepüsivuse omadused – AEROC poorbetooni puhul on tegemist mittepõleva materjaliga, mis talub eriti hästi kõrge temperatuuri mõju mitmeid tunde ning kuulub tuletundlikkusklassi A1.


27. novembril 2010. aastal

toimus pidulik Nõmme turuhoone taasavamine. Väliselt näeb hoone välja endine, kuid maja sisemus on saanud uue ilme. Interjööris on kasutatud kaasaegseid viimistlusmaterjale ning hoone vastab uutele hoonetele kehtestatud tuletõrjenõuetele.