ROCLITE 200

14.12.2023
ROCLITE 200

ROCLITE 200

ROCLITE 200 kergplokid on I kategooria müüriplokid, mis vastavad Müürikivide harmoniseeritud standardi nõuetele. Plokid on valmistatud poorbetoonist kuivtihedusega 400 kg/m³ ±50 kg/m³ ja survetugevusega fb=2,2 N/mm² (2,2 MPa). Mõõdud on 599 × 199 × 198 mm. Kõrguse ja laiuse eristamiseks on plokkide ühes otsas sängituspindadega risti vertikaalne kitsas ca 1,5mm laiune soon.

Kasutusvaldkond

ROCLITE 200 kergplokid on klassikalised ehitusplokid. Kasutatakse hoonete kandvate ja mittekandvate, sise- ja välisseinte ehitamiseks.

Paigaldus

Plokke võib paigaldada nii õhukesel vuugil plokiliimiga (peenteramördiga), kui ka paksul vuugil tavalise müürimördiga. Õhukesel vuugil paigaldamisel on oluline jälgida, et plokid oleksid kõik paigaldatud õigele sängituspinnale, sest ploki laiuse ja kõrguse vahe on ca 1mm. Tavalise müürimördiga plokkide paigaldamisel ei ole 1mm erinevus oluline.

Vertikaalvuugi võib jätta tühjaks, st. et plokkide otstesse ei pea (aga võib) segu kandma. Täidetud vertikaalvuuk aitab paremini tagada välisseina õhutihedust.

Seinu tuleb armeerida pragude tekkimise riski vähendamiseks. Armatuur tuleb valida vastavalt segule. Plokiliimi kasutamisel tuleb armeerida õhukese liimvuugiarmatuuriga Murfor Compact A-80, tavalise müürimördi kasutamisel sobib näiteks bi-armatuur. Jälgida tuleb armatuuri tootjate soovitatavaid kulunorme.

Kulunormid ja pakendatud kogused

Toode tk/m² liimikulu, kg/m² Murfor armatuur tk/alusel m³/alusel m²/alusel
ROCLITE 200 8,3  *) 5,7 tüüp A-80; 1,43 jm/m² 56 1,344 6,72

*) Mördiga ladumisel on 10mm vuugi korral plokkide kulunorm 7,9 tk/m².

Müüritise tehnilised andmed

Tulepüsivusklass: REI 180/EI 240

Kahelt poolt krohvitud seina heliisolatsioon Rw: 42 dB.

Heliisolatsiooninäitaja kehtib eeldusel, et kõik vuugid on nõuetekohaselt täidetud ja muude konstruktsioonide kaudu toimivad siirdehelid ei nõrgesta isolatsiooni üldist taset. Arvestatud on krohvikihi kulunormiga 10kg/m² mõlemal seinapinnal.

 

Andmed seisuga 15.12.2023