Vanade kiviseinte soojustamine

Vanade kivihoonete välisseinu, mille fassaadid omavad ajaloolist või muinsuskaitselist väärtust, ei ole tihti võimalik väljastpoolt soojustada. Ehitusfüüsika seisukohast on kõige turvalisem selliseid sajand või kauemgi ajale vastu pidanud kiviseinu üldse mitte soojustada või soojustada väljastpoolt. Aga samas on mitmeid vanu hooneid, kus on selgelt vaja küttekulusid vähendada ja toas soojuslikku mugavust tõsta ning ainuke variant on välisseinte seest soojustamine. Sellises olukorras on võimalik kasutada poorbetoonist plaate bauroc RENOVE , mis ongi ette nähtud vanade kiviseinte seest soojustamiseks. Kindlasti tuleks kaasata ehitusfüüsika ekspert. Seestpoolt soojustamiseks sobivate materjalide kohta loe lähemalt siit..

bauroc RENOVE soojustusplaadid sobivad peamiselt ajalooliste tellistest või looduskivist välisseintega hoonete seestpoolt soojustamiseks. Nõukogude perioodil ehitatud majadest sobivad bauroc RENOVE soojustusplaadid nn. Narva plokkidest jt. poorbetoonist plokkidest või seinapaneelidest ehitatud välisseinte soojustamiseks. Kuigi tooted on välja töötatud seestpoolt soojustamise vajadust silmas pidades, siis on lubatud neid kasutada ka vanade kiviseinte soojustamiseks väljastpoolt.

Välisseinte seestpoolt soojustamisel ei kehti reegel „mida rohkem, seda parem“, vaid vastupidi. Soojustada tohib ainult sellisel määral, et soojustamise tagajärjel jahenenud vana kiviseina sisepinnal oleks välditud niiskuse väljakondenseerumine ja külmakahjustused. Kondenseerumine põhjustaks hallituse tekkimise riski. Juhul kui seestpoolt lisatud paksema soojustuskihi mõju põhjustab miinustemperatuuri jõudmise vana seina sisepinnale, siis tekib veel risk seinte ja/või soojustuskihi lagunemiseks külmakahjustuste tõttu.

Just nende mainitud riskide maandamist silmas pidades ongi välja töötatud bauroc RENOVE , mis on valmistatud 10cm paksuste plaatidena poorbetoonist, mille soojuserijuhtivus λD = 0,10 W/m·K. See on optimaalne kompromiss seina soojustamise vajaduse ning seina jätkuva pikaajalisuse tagamise vahel. Juhul kui vana kiviseina soojusläbivus enne soojustamist oli 1 W/m²·K, siis 10cm paksuste bauroc RENOVE soojustusplaatide pealekandmisel suureneb seina soojapidavus 2 korda ja selgelt paraneb toas soojusliku mugavuse tunne.

Lisaks just parajale soojaisolatsioonivõimele on soojustusplaadid bauroc RENOVE piisavalt tugevad selleks, et nendesse kinnitada seinakapid ja kardinapuud. Soojustusplaate ei ole vaja katta täiendavate kipsplaatidega. Täpselt paigaldatud bauroc RENOVE plaatide viimistlemiseks piisab nende pahteldamisest viimistluspahtliga.

Poorbetoonil on hea kapillaarse vee edasijuhtimise võime, ehk tegemist on kapillaaraktiivse soojustusmaterjaliga. See tähendab, et kriitilises olukorras, kui õhuniiskus siiski kondenseerub külmaperioodil vana seina sisepinnal, suundub väljakondenseerunud vesi tänu kapillaarsele vee ülekandele tagasi sooja toa suunas ja saab soojemas õhus taas aurustuda.

Kuna niiskete ruumide siseviimistluses peab kasutama aurutihedaid kihte, mis ei võimalda kriitilistes oludes vana seina sisepinnal kondenseerunud vee kapillaarset tagasivoolu, siis niisketes ruumides vanade kiviseinte seestpoolt soojustamiseks poorbetoon ei sobi.

Erinevalt aurutihedast soojustusest võimaldab hingavate bauroc RENOVE soojustusplaatidega  sisemine kiht suvel seinal toa poole välja kuivada ja on välistatud suvisel kuumaperioodil niiskuse kondenseerumise risk soojustuskihi all. Antud probleem on reaalne risk aurutiheda soojustuslahenduse kasutamisel.

Elementaarsed paigaldusjuhised

Vanade kiviseinte tasandamiseks sobib bauroc KERGALUSKROHV või analoogsed kerged mineraalsed lubi-tsementkrohvid.

Esimene soojustusplaadirida tuleb paigaldada kivi- või betoonpõrandale, sarnaselt bauroc ELEMENT vaheseinaplaatidega. Plaadid kleebitakse eelnevalt tasaseks krohvitud vanale seinale bauroc POORBETOONLIIMIGA, samuti peab liim olema kõigis horisontaal- ja vertikaalvuukides.

NB! Plaatide liimimisel krohvitud seinale peab tagama, et liim oleks kantud ühtlaselt kogu plaadi taga olevale seinale ja plaadi ning seina vahele ei tohi jääda tühimikke.

NB! Ukse- ja aknaavade kohale paigutatavad plaadid ja samuti need plaadid, milledesse kinnitakse kardinapuud või seinariiulid vm. rasked esemed, tuleb täiendavalt seina külge fikseerida soojustusplaatide paigaldamise tüüblitega.

Soojustusplaatidega bauroc RENOVE kaetud seina lõppviimistluseks sobivad mineraalsed, veeauru hästi läbi laskvad, nö „hingavad“ viimistlusmaterjalid, näiteks bauroc KROHVISÜSTEEMI või sarnased tooted, aga ka traditsioonilised lubi- ja savikrohvid.

bauroc RENOVE detailsemad paigaldusjuhised leiate siit