Bauroc kergplokkide kasutuskohad karkasshoonetes

Tekst: Eno Pappel, www.majaehitaja.ee

Fotod: Oleg Hartšenko

Tallinnas kõrguvad tornkraanad. Järjest enam on näha kerkimas uusi hooneid, mis muudavad jäädavalt linnapilti ning pakuvad uusi elamispindu, kaubanduskeskusi või äri- ja büroohooneid. Teiste hulgas on aktiivses ehitusfaasis kaks põnevat projekti: Noblessneri Kodusadama elamukompleks, mis haarab endas 4 kortermaja ehitamist koos piirkonnaga kaasnevate väljakute ja promenaadiga ning T1 Mall of Tallinn, mis pretendeerib Tallinna suurimaks ostukeskuseks.

Karkasshooned

Nii nagu enamik ühiskondlikke ja elukondlike hooneid on tänapäeval karkasshooned, on karkasshooneteks ka Noblessneri kortermajad ning T1 ostukeskus. Karkasshoonete üheks oluliseks eeliseks ja laia leviku põhjuseks on see, et kandva karkassi ehitamise kiirus on suur ja samas ei sea karkassmaja hoone ruumiplaanile olulisi piiranguid.

Karkasshoonete ehitamisel kasutatakse kandva konstruktsioonina peamiselt metallist või raudbetoonist detaile: poste, silluseid, paneele või tehakse hoone karkass monoliitsest raudbetoonist. Kuid ülejäänud osa hoone karbist ehk mittekandvad sise- ja välisseinad vajavad  samuti lahendamist.

Kergplokid karkasshoonetes

Karkasshoonetes on mittekandvate seinte ehitamisel järjest enam hakatud kasutama bauroc kergplokke.

Noblessneri Kodusadama objektijuht Relica Virunurm viib meid Staapli 4 kortermaja ülemistele korrustele, kus oli lõpetatud mittekandvate seinte ladumine ning tööfaasis sise -ja viimistlustööd.

“Oleme sellel objektil kasutanud bauroc ELEMENT kergplokke kaabli- ja torušahtide seinte ladumisel”, tõi Virunurm välja esimese kasutuskoha. Šahtide puhul on oluline tulekindlus, näiteks juba ELEMENT 100 mm plokkseina puhul on tagatud EI 120.

“Uudse lahendusena on kasutatud hoones nii korterivaheliste kui ka korterite- ja koridoridevahelise mittekandva seinana bauroc plokkidest mitmekihilist seinalahendust”, jätkas Virunurm. Nendes konstruktsioonides on kasutatud  suurema tihedusega bauroc ACOUSTIC plokke, mille abil on saavutatud nõutud helipidavus. Sellistes mitmekihilistes seinakonstruktsioonides kasutatakse bauroc ACOUSTIC või ELEMENT 100 ja 150 mm plokke, mis on laotud kahe eraldiseisva seinaosana, mille vahel 30 mm mineraalvillisolatisoon ning õhkvahe 20 mm.

Rääkides Noblessneri konstruktiivse osa projekteerijaga, Inseneribüroo PLUSS OÜ, ehitusinseneri Ülar Vihuliga  bauroc mitmekihiliste korterivahelistest seinte valikust, täpsustab Vihul: “Tegemist on uue seinalahendusega, mille märksõnadeks on kerge kaal ja ACOUSTIC seinaplokk. Seintele tehakse veel helipidavuse mõõtmisi, kuid kui  viimistlustööd on lõpetatud, saab praktikas loodetavasti seinte toimivuses veenduda.”

Tavapäraste kasutuskohtadena toob objektijuht Virunurm välja veel vannitubade ja saunaruumi seinad, kus kasutatakse ELEMENT kergplokke, mille puhul m2 seina ehitamiseks kulub vaid 4,2 plokki ja mistõttu on seinte rajamiskiirus suur. Varem ka niisketes ruumides levinud kipsseinad on järjest enam asendumas kiviseintega, mis peavad veekahjustustele paremini vastu.

Noblessneri Kodusadama objektil hakkas silma, et igale korrusele olid varakult valmis tõstetud bauroc plokialused. “See on tavapärane praktika, kus eelnevalt arvutatakse täpselt välja vajalikud materjalikogused ning tellitakse materjal õigel ajal objektile, et selle saaks kohe ilma vaheladustamiseta  vahelaele õigesse tööpiirkonda tõsta”, selgitas Virunurm.  Selline töökorraldus aitab kiirendada ehitusprotsessi.

Lisaks on kasutatud Noblessneri objektil hoonete I esimesel korrusel, nn. ärikorrusel, kus korruse kõrgus ulatub üle 5 m, bauroc CLASSIC plokkidest laotud sise ja välisseina lõike.

T1 Mall of Tallinn – kaubandus- ja meelelahutuskeskus

T1 projekti mastaapsus avaldab muljet, hoone pürgib kõrgustesse, mis seni Eestis ostukeskuste puhul veel väga levinud ei ole. Hoonesse sisenedes tõmbab tähelepanu avarus, mis on saavutatud ligi 7 m korruse kõrgusega ning hoone sektsioone vertikaalselt läbivate ringikujuliste aatriumitega, mida kroonivad 23,5 m läbimõõduga sõrestikkonstruktsioonis klaaskuplid.

T1 objektil  tutvustas bauroc kergplokkide kasutamist AS Merko Ehitus Eesti objektijuht Ando Valk.

Objektil on kasutatud objektijuhi sõnul bauroc plokke peamiselt tule-ja suitsutõkkesektsioone eraldavate seinte ehitamisel ning kaabli- ja torušahtide seintes. “Kokku tuleb hoonekompleksi peale ligikaudu 8000 m2 CLASSIC plokist  ja 6000 m2 ELEMENT plokist seinapinda, millest umbes 75% on juba laotud”, selgitas Valk.

Küsimusele, kas selliste kõrgete plokkseinte ladumisega on ilmnenud ka probleeme, vastas objektijuht: ” Seni pole müüritööde teostamisel kvaliteediprobleeme esinenud.”

“Projektis ei olnud algselt konkreetset plokkseina materjalivalikut määratud ja valik sai tehtud bauroc plokkide kasuks sobivuse tõttu suitsutõkkesektsioonide nõuete täitmisel”, täpsustas Ando Valk.

Objektil võis näha lõpetamisjärgus olevaid plokkseinu, kus tule- ja suitsukindlaks tehti plokkseina ja lae piirjoont, mille käigus paigaldati vill ja nurkrauad, millega fikseeriti ja jäigastati ligi 6,8 meetrini kõrguvad  plokkseinad vahelae paneelide külge.

Paavo Pikand, projekteerimisbüroost Civen OÜ, toob T1 projekti puhul välja kaks põhjust, miks otsustati bauroc seinte kasuks – need on bauroc plokkseina head tuletõkkenäitajad ning kergem kaal. Sellise hoone karkassi puhul, kus silded on suured, on väiksem seinte lisakoormus väga oluline. Lisaks täidab bauroc sein vajalikud tuleohutuse nõuded juba ilma viimistluskihita.

Objektid üle vaadatud, võtan ühendust ka Bauroc AS inseneri Esko Unga’ga, et uurida, kas on veel võimalikke bauroc plokkide kasutuskohti, mis karkasshoonetele sobiks. Unga võtab kokku levinumad kasutuskohad: “Bauroc kergplokke kasutatakse karkasshoonete kaabli-, toru- ja liftišahtide seinte, mittekandvate välisseinte ja kortermajades korterivahelised seinte ning samuti niiskete ruumidega piirnevate seinte ehitamisel. Lisaks saab kasutada buroc plokke ka hoonete katustel parapeti väljaehitamisel, kus see aitab vähendada külmasilla riske.”

Valikut, kus karkasshoonetes bauroc plokitooteid kasutada, kokkuvõttes jagub.