Bauroc poorbetoonist seinapaneelid teevad ehitustööd kiiremaks

Kõik uus on hästi ära unustatud vana! Kergbetoonist tooteid on Eestis kasutatud alates 1950-ndate aastate keskelt ja eriti laialdaselt 1970-1980-ndatel aastatel, kui valmisid mitmed senimaani kasutust leidvad tsiviilehituse objektid ja suurt hulk tööstus – ja põllumajandusehitisi. Aastakümneid tagasi, plaanimajanduse kõrgaegadel, nõuti hoonete ehitamisel kõrget monteeritavuse astet. Tolle perioodi aegadel täitsid viisaastakuplaanid küll ideoloogilisi eesmärke, kuid eesmärgiks võetud montaažitööde nõude tõttu said kergbetoonist toodete ja detailide tootmine ning kasutamine Eestis hea hoo sisse.

Tallinnas, Rävala puiesteel, EKP Keskkomitee hoone, tänane Välisministeeriumi hoone ja endine Kiirabihaigla hoonekompleks, tänane PERH ning suur hulk koolimaju, tööstus- ja põllumajandushooneid üle Eesti, see on pärand, tolle perioodi ehitistest, mis tänagi suures osas kasutusel.

Jõudes tänasesse päeva, kus ehitustoodete areng ja tootmise kvaliteet on uutes kõrgustes, on taas järjest enam päevakorda tõusnud monteeritavate toodete kasutamine. Ei ole saladus, et ehitustööd on kallid ja nii ehitusmaterjalide- kui ka tööjõukulude kasvuga muutub ehitamine paraku järjest kallimaks. Monteeritavad tehnoloogiad aitavad vähendada tööjõu vajadust ehitusplatsil ning kiiremini ehitada ning koos sellega ka ehitustööde maksumust tellija jaoks mõistlikuna hoida.

Monteeritavad bauroc SEINAPANEELID

Tänapäevaste poorbetoontoodete tootja Bauroc AS tootevalik on lai ja eriti tuntud on erinevad bauroc kergplokid, sillused ning laepaneelid.

Samas on olulise kasvupotentsiaaliga tooteks kujunenud bauroc poorbetoonist SEINAPANEELID. Seinapaneelide peamiseks kasutusvaldkonnaks on erinevad lao- ja tootmis- ning põllumajandushoonete mittekandvad sise- ja välisseinad, sh. tuletõkkeseinad. Bauroc seinapaneelid sobivad nii köetavate kui ka külmade ruumide piirdeseinte ehitamiseks.

Kõigi toodetavate seinapaneelide kõrgus on 600 mm ja valmistatakse 150, 200, 250, 300 ja 375 mm paksusega paneele. Seinapaneelide maksimaalseks pikkuseks 6000 mm, paneeli pikkust on võimalik vähendada 200 mm sammuga.

Bauroc seinapaneelidest hoonete projekteerimise ja paigaldusega seotud nõuanded

Lao- ja tootmishoonete puhul on tüüpiliseks konstruktiivseks põhilahenduseks post-kandekonstruktsioon, mis kaetakse seinapaneelidega väljastpoolt. Seinapaneele on võimalik paigaldada ka postide vahele, kuid need lahendused on paigaldajale mõnevõrra ebamugavamad ja töömahukamad.

Oluline on juba hoone projekteerimise faasis arvestada paneelide pikkusest tuleneva kandepostide sammuga, et ka nurgaühendustes oleks võimalik seinapaneelid omavahel korrektselt kokku viia.

Seinapaneelide paigaldamise kiirus sõltub paigaldatavate paneelide paksusest. Näiteks 150 – 250 mm paksusega seinapaneelide puhul suudab üks paigalduse meeskond (u. 3-4 töötajat) päevas paigaldada 300 m² ehk ca 80 paneeli ja kui tegemist on rasketes tingimustes paigaldatavate 300 – 375 mm seinapaneelidega suudetakse paigaldada ca. 72 m² ehk 20 paneeli päevas.

Olenevalt seinapaneelide paksusest on erinevad ka paneelide omavahelised ühendusviisid. Näiteks, kõige paksemate, 375 mm paneelide omavaheliste horisontaalvuukide puhul kasutatakse liimvuuki, siis õhemate, punn-tapp liitega paneelide puhul, saab kasutada horisontaalvuugis vuugilindiga paigaldust. Vuugilindiga seinapaneelide paigaldusel on üks oluline eelis. Nimelt on võimalik hiljem vajadusel seinapaneelid lahti monteerida ja neid uuesti kasutada. See võimalus on eriti oluline näiteks renditavate lao- ja tootmishoonete vaheseinte ümberehitamiseks, kui hoone rentnikud või nende vajadused muutuvad ja nii on võimalik odavamalt ja lihtsama vaevaga sobiliku suurusega pinnad uuesti välja ehitada.

Tööprotsessi kiiruse ja mugavuse tagamiseks on välja töötatud spetsiaalseid kinnitusprofiilid firmalt Halfen ja ankurdusplaadid firmalt Kremo, mis võimaldavad kinnitusi erinevat tüüpi ja erinevast materjalist ning erineva profiiliga postide külge. Hoonete projekteerimisel tasub valida sellised postid, millele kulub vähem eeltööd seinapaneelide kinnituslahenduse ettevalmistamiseks.

Seinapaneelide saabumisel ehitusplatsile on oluline jälgiga, et objektile transporditud paneelide teleskooplaaduriga maha tõstmisel oleks tõstuki kahvel tõste ajal alati horisontaalselt. Nii ei teki kahjustusi paneelide pinnale. Kui aga montaažitööde käigus tekivad äralöögid või vigastused, saab neid lihtsalt ja kiiresti parandusseguga parandada, tagades seeläbi hoone seinte kvaliteetse ja esteetilise lõpptulemuse.

Samuti tuleb arvestada, et paneelide seinale tõstel ei kasutataks haaratsi ja konksu vahel jäika ühendust, vaid trossi või ketti, mis võimaldab paneeli montaažil seda täpselt paika sättida.

Seinapaneelide tellimisel tuleb arvestada tarneajaga

Bauroc seinapaneelide tellimisel tuleb arvestada u. 1,5 kuulise tarneajaga. Põhjuseks asjaolu, et kõigil bauroci armeeritavatel toodetel teostatakse keevisvõrkude valmistamine eraldi sisseostuna allhankijalt ja seetõttu tuleb enne tootmisprotsessi algust oodata armeeringu valmimist ning alles seejärel saab paneele tootma asuda.

Kokkuvõtlikult bauroc seinapaneelide peamised eelised:

•Poorbetoonist sein on kerge, soojapidav, õhutihe ning soojust ja niiskust akumuleeriv.
•Seinapaneelid on kergesti paigaldatavad tänu spetsiaalselt väljatöötatud kinnitusprofiilidele ja ankurdusplaatidele.
•Seinapaneelide paigaldamise jõudlus on suur, vajades ainult väiksearvulist paigaldusmeeskonda koos teleskooplaaduriga.
•Paneelseintel on väga hea tulepüsivus. Tulepüsivus kõikide toodetavate paneelide paksuste juures on EI 240. Tulemüüri EI-M 90 nõuetele vastab seinapaneel paksusega 200 mm ja tulemüüri EI-M 180 nõudeid täidavad paneelid alates paksusest ≥250 mm.
•Monteeritavate poorbetoontoodete kasutamine on ennast õigustanud ja materjali ning kinnituslahendusi saab usaldada.

Poorbetoonist monteeritavad seinapaneelid kiirendavad ja lihtsustavad oluliselt lao- ja tootmis- ning põllumajandushoonete seinakonstruktsioonide ehitamist. Bauroc seinapaneelid ja nende paigaldustehnoloogia aitavad ehitusprojektid edukalt ellu viia!