EPD sertifikaadid

Bauroc on esimene ehitusplokkide tootja Baltikumis, kelle toodetele on väljastatud keskkonnadeklaratsioonid (EPD – Environmental Product Declaration)

Ehitusmaterjalide keskkonnadeklaratsioonide eesmärk on anda materjalide keskkonnamõju konkreetne, arvuline hinnang, nn CO₂ jalajälg, ehitusmaterjalide kogu elukaare jooksul alates tootmisest kuni taaskasutuseni ja utiliseerimiseni. Ehitusmaterjalide kohta arvutatud ja EPD sertifikaatidel avalikustatud keskkonnamõju näitajad on vajalikud rohesertifikaatide (BREEAM, LEED, DGNB, jt.) nõuetele vastavate hoonete LCA (Life Cycle Accessment) hinnangute läbiviimisel, ehk hoonete keskkonnamõjude hindamisel.

 

Bauroc toodete keskkonnamõju näitajad on deklareeritud ühikuga kg CO₂ ekvivalenti toote kuupmeetri kohta (kg CO₂e/m³). Arvestused teostati LCA analüüsi meetodil vastavalt rahvusvahelistele standarditele EN 15804: 2012 + A2: 2019, ISO 14025 / ISO 21930. Keskkonnamõjude hindamist teostas LCA-ekspert Anni Oviir ning tulemuste korrektsust on kinnitanud sõltumatud eksperdid.

 

Keskkonnamõjude hindamise tulemusena saime kinnituse oma veendumusele, et keskkonnasõbralikkus ja madal CO₂ jalajälg on poorbetooni, kui unikaalse ehitusmaterjali, tugev külg. Madalale keskkonnamõjule aitavad kaasa nii põhitoorainete hankimine tehase vahetust lähedusest kui ka toodete kerge kaal ja seeläbi madal kaevandatavate toormaterjalide kulu võrreldes teiste, kordades tihedamate ehitusplokkidega.

 

Bauroc plokkidele ja armeeritud toodetele (sillused, paneelid) väljastatud keskkonnadeklaratsioonid on avalikustatud verifitseeritud EPD registripidaja The Building Information Foundation RTS sr. kodulehel https://cer.rts.fi/en/rts-epd/. Koopiad on alla laaditavad ka Bauroci kodulehelt aadressil https://bauroc.ee/sertifikaadid/epd-sertifikaadid/.