Energiatõhusus, energiaarvutused. Välisseintele esitatavad nõuded

p1010049Koostöös Ehituskeskusega toimus 12. märtsil 2009 seminar teemal – Energiatõhusus, energiaarvutused. Välisseintele esitatavad nõuded.
Esinejatena astusid üles Targo Kalamees Tallinna Tehnikaülikoolist, Madis Laaniste Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetikaosakonnast, Ph. D. Jazeps Paplavskis ja Artur Froš firmast Aeroc AS.

Seminari teema aktuaalsust Eestis näitas osavõtjate suur arv ning nende kõrgendatud huvi käsitletava teema vastu. Lisaks peamisele sihtgrupile – arhitektid, projekteerijad, projektijuhid, ehitusspetsialistid – tundsid teema vastu huvi ka kohalike omavalitsuste esindajad.
Seminaril räägiti energiaarvutustest vastavalt energiatõhususe miinimumnõuetele. Selgitati välisseintele esitatavaid soojapidavuse nõudeid ning koos töötati läbi väikemaja näidis energiaarvutus.
Madis Laaniste käsitles sügavuti ka energiamärgist, tutvustades energiamärgise kasutusele võtmise põhjuseid ja eesmärke ning selgitas põhjalikult energiamärgise väljastamisega seotud protseduure ja toiminguid.

Seminaril esitletud materjalidega saate lähemalt tutvuda alljärgnevate linkide kaudu: