Seminar „Uuendused hoonete energiatõhususes” Tartus

Aeroc Jämerä AS korraldas koostöös Ehituskeskusega, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga ning TÜ Tehnoloogiainstituudiga Tartus 7. veebruaril seminari, millel tutvustasime lähemalt käesoleva aasta algusest kehtima hakanud muudatusi hoonete energiatõhususe alases seadusandluses. Uue määrusega „Energiatõhususe miinimumnõuded“ saate tutvuda siit. Samuti andsime seminaril osalejatele soovitusi ja tutvustasime praktilisi kogemusi madala energiatarbega hoonete projekteerimisel ja ehitamisel.

7.2.2013 toimunud seminari ettekannetega saate tutvuda alljärgnevate viidete kaudu. Lühikese pildigaleriiga seminarilt võite tutvuda allpool.

Sissejuhatus teemasse
Margus Oja, AEROC Jämerä AS

Energiatõhusad AEROC lahendused
Artur Frosh, AEROC Jämerä AS

Põlva energiatõhusa eramu näide
Tõnu Mauring, TÜ Tehnoloogiainstituut

Konstruktiivsed lahendused, millele pöörata eriline tähelepanu
Esko Unga, AEROC Jämerä AS

Uuendused ehitus-ja energiatõhususealases seadusandluses
Margus Sarmet, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Galerii (10)