Liginullenergia lasteaed “Nukitsamees” Palamusel

Galerii (9)

Urmo Mets ja Allan Pilter, Kauss Arhitektuur OÜ, 2018
Sisearhitektuur: Lauri Eltermaa,Grete Veskiväli

Arhitekt Urmo Metsa sõnul viis arhitektuurse lahenduseni piirkonnale omane huvitav Vooremaa maastik. „Seadsime eesmärgiks hoone arhitektuuri, sisearhitektuuri ja maastikuarhitektuuri toimimise kohalikku identiteeti toetava ansamblina. Väiksemad paigad nagu Palamuse peavad elukeskkonnana konkureerima suuremate linnadega – seega on oluline võimestada neid kaasaegse ja eristuva iseloomuga arhitektuuri abil. Vahetu keskkond mõjutab laste kujunemist, stimuleeriv geomeetria ja mitmekesine materjalivalik toetab laste arengut. Palamuse on olnud eriliste karakterite tegevuskoht juba Oskar Lutsu aegadest ja soovisime, et arhitektuurne ruum aitaks sirguda uutel huvitavatel isiksustel.“

Kuna hoonest pidi saama liginullenergiahoone, tehti projekteerimise faasis koostööd Tallinna tehnikaülikooli ja Tartu ülikooli energiatõhusa ehituse tuumiklabori spetsialistidega. „Aastal 2015, mil toimus konkurss, olid energiatõhususele seatud kõrged ootused, aga kogemusi oli veel vähe,“ meenutab Urmo Mets. „Et õhulekkearvud oleksid nõutud piirides ja sõltuvus seda ohustavatest võimalikest ehitusvigadest võimalikult väike, otsustasime kivimaja kasuks.“ Lasteaia seinad rajati kergesti töödeldavatest energiatõhusatest bauroc-plokkidest, sise- ja välisviimistluses toodi sisse ka puitu, et lisada soojust ja värvi. Peasissekäigu eristamiseks on seal kasutatud graafilist betooni.

„Kumeraid seinu on soojapidavatest plokkidest lihtne ehitada ning seejärel üle krohvida. Oli vaja leida lahendus, millega luua soojad välispiirded ja hoida hoone ülalpidamiskulud madalad. Praegu võib öelda, et valik õigustas end,“ räägib Urmo Mets. „Küllap mängis rolli ka see, et ehitaja on ühtlasi hoone omanik, kes rendib maja kohalikule omavalitsusele. Seega oli ka ehitaja ise väga huvitatud, et hoone ülalpidamiskulud tuleksid madalad.“