Põlva Gümnaasium – Eesti esimene liginullenergia koolihoone

Galerii (11)

ArchitekturWerkstatt Vallentin GmbH, Pille Pärn, AS Resand, 2017

Eesti esimene liginullenergia koolihoone rajati Põlvasse. ASi Resand projektijuht Andres Vijar on esile toonud mitmed projekteerimisega seotud väljakutsed: tihe ajagraafik, liginullenergiahoone sõlmede kõrgendatud nõuded väliskonstruktsioonide sooja- ja õhupidavusele ning lisaks kombineeriti konstruktsioonides erinevaid ehitusmaterjale, mis samas tähendab ka suuremat õhulekkeohtu ja seega tuli konstruktsioone väga hoolikalt teipida. Koolihoone rajati vaivundamendile ja rostvärgile, mittekandvad välisseinad hoone kolmes küljes laoti poorbetoonist bauroc HARD plokkidest – valik sai tehtud nende hea õhupidavuse tõttu.

Tutvu ka artikliga Põlva Gümnaasium – Eesti esimene liginullenergia koolihoone