Energiasäästlik ehitamine, olevik ja tulevik

29. novembril toimus Ehituskeskuse, MKM, TTÜ ja Aeroc AS koostööprojektina seminar “Energiasäästlik ehitamine, olevik ja tulevik”. Seminari ettekannetes tutvustasid esinejad uuest aastast kehtima hakkavaid muudatusi energiatõhususe miinimumnõuetes, aga samuti põhimõtteid energiatõhusate hoonete projekteerimisel.

Aeroci ettekannetes tutvustasime täiendavalt Aeroci terviklahenduse, ehk Jämerä kivimaja, sobivust madal- ja liginullenergiamajade ehitamiseks ning esmakordselt tutvustasime laiemale avalikkusele Aeroci konstruktsioonisõlmedes esinevate joonkülmasildade uuringu tulemusi.

Seminari ettekannetega saate tutvuda alljärgnevate viidete kaudu. Lühikese pildigaleriiga seminarilt võite tutvuda allpool.

Muudatused hoonete energiatõhusust puudutavas seadusandluses
Kevin Vaher, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Uued kontseptsioonid ja põhimõtted seoses hoonete energiatõhususe nõuetega
Jarek Kurnitski, Tallinna Tehnikaülikool

MKM määruse nr 63, 08.10.12 „Hoonete energiatõhususe arvutamise metoodika“ taastuvenergia peatükist
Teet Tark, Hevac OÜ

Energiatõhusad AEROC lahendused
Artur Frosh, AEROC AS

Konstruktiivsed lahendused – millele pöörata tähelepanu?
Esko Unga, AEROC AS

Energiatõhusa hoone piirded (seminaril esitatud materjali kokkuvõte)
Targo Kalamees, Tallinna Tehnikaülikool

Galerii (38)